XPERT GADGET

about us

Konsep yang kami di Xpert-Mobile Phone Repair Specialist terapkan adalah servis BAIKPULIH dan PENUKARAN komponen gadget telefon pintar secara berdepan @ FACE TO FACE.

Konsep ini bertujuan untuk memberi dan membina lebih kepercayaan terhadap servis yang kami tawarkan kepada pelanggan kami.

 

Para pelanggan kami akan turut diberikan penerangan dan info yang padat berkenaan masalah gadget yang dihadapi dalam tempoh pembaikian dijalankan. 

Para juruteknik kami adalah terlatih dan berkemahiran dalam memastikan kepuasan pelanggan selepas pembaikian oleh kami. Xpert-Mobile Phone Repair Specialist kini memiliki 20 rangkaian cawangan seluruh Malaysia yang bertujuan untuk memberi kemudahan kepada para pelanggan untuk terus pergi kepada kami.

VISI

Membangunkan XPERT sebagai penyedia utama perkhidmatan baik pulih  alat telekomunikasi yang terbaik di Malaysia dengan mengekalkan mutu perkhidmatan  bertaraf antarabangsa.

MISI

Memberi Perkhidmatan yang profesional serta berkualiti tinggi kepada pelanggan melalui servis baik pulih  alat telekomunikasi dan alatan teknologi telefon pintar terkini serta  memastikan pelanggan menerima khidmat terbaik  dari juruteknik terlatih dan berkemahiran tinggi.