Xpert Gadget Mobile Phone Repair

Assistant account

Job Description

Responsibilities

  1. Membantu menyediakan Penyata Kewangan
  2. Membantu Menjalankan tugas-tugas kewangan dan perakaunan
  3. Membantu merancang pelan strategik dan taktikal.
  4. Membantu menjadi Juruaudit dalaman.
  5. Menjalankan arahan yang dikeluarkan oleh Akauntan

Qualifications

1 SPM,Sijil, Diploma dalam bidang perakaunan
2.Lelaki & Perempuan (23-30tahun)
3. Berpengalaman
4. Mempunyai Kenderaan sendiri
5. Boleh bekerja dalam satu pasukan & bekerja dibawah pengawasan yang minima

Benefits

  1. Gaji ditawarkan RM1500-RM2500
  2. Bonus & Reward
  3. KWSP , Socso & Sip
  4. Kenaikan Gaji
  5. Kad Medikal & Klinik Panel